Se poate trece la capitolul următor cu tasta ► și se poate reveni la un capitol precedent cu tasta ◄

Determinarea minimului și maximului unui șir (C++)


<

C
a
p
i
t
o
l
u
l

a
n
t
e
r
i
o
r

<

1. Algoritm

Pentru a determina minimul și maximul unui șir vom reține aceste valori în două variabile: minim și maxim.

Valorile lor inițiale vor fi primul element al șirului ca apoi să le comparăm cu restul elementelor. Dacă minim este mai mare decât elementul i al șirului, atunci minim va lua valoarea acelui element. La fel se realizează pentru maxim.

În cazul unei matrici, algoritmul este identic, doar că vor fi folosite două cicluri for. Vom avea o valoare booleană estePrimulElement care inițial va avea valoarea 1. Ambele cicluri vor începe de la 0. Dacă estePrimulElement == 1, atunci minim și maximi vor lua valoarea elementului curent (care în acest caz va fi matrice[0][0]) - adică vom inițializa cele două valori. În momentul următor estePrimulElement va lua valoarea 0.

Și pe ramura alternativă se vor face comparațiile:

dacă matrice[i][j] < minim atunci minim ia valoarea matrice[i][j]

și

dacă matrice[i][j] > maxim atunci maxim ia valoarea matrice[i][j]

2. Executare (pentru șiruri)

Determinarea minimului și maximului unei matrice în C++


>

C
a
p
i
t
o
l
u
l

u
r
m
ă
t
o
r

>

Ți-a fost de ajutor ce am scris aici?
Hei, mersi de răspuns.