Se poate trece la capitolul următor cu tasta ► și se poate reveni la un capitol precedent cu tasta ◄

Suma cifrelor unui număr (C++)


<

C
a
p
i
t
o
l
u
l

a
n
t
e
r
i
o
r

<

1. Algoritm

Pentru a determina suma cifrelor unui număr trebuie să avem la îndemână fiecare cifră a sa în parte. Pentru aceasta folosim operatorul mod (care în C++ e simbolizat de semnul %).

Algoritmul pentru calcularea sumei (sau a produsului) cifrelor unui număr este:

  • sumă ia valoarea 0 (sau produs ia valoarea 1)
  • cât timp numărul este diferit de 0 execută
    • cifră ia valoarea număr mod 10
    • sumă ia valoarea sumă + cifră (sau produs ia valoarea produs x cifră)
    • număr ia valoarea număr / 10
  • tipărește sumă (produs)

2. Executare

Suma cifrelor unui număr în C++

3. Discuție

Pentru a afla suma cifrelor avem nevoie de 3 variabile: numărul a cărui sumă a cifrelor o vom determina, o variabilă pentru fiecare cifră în parte și suma finală. Sau produsul.

Pur și simplu, într-o structură repetitivă de tip while vom urma pașii descriși în algoritm. În limbajul de programare C++ operatorul modulo este %. Împărțirea este dată de semnul / și ține loc atât pentru variabile reale cât și cele întregi. Pur și simplu programul va ști ce fel de împărțire să facă în funcție de tipurile de date cu care va lucra.

De asemenea, tot ce trebuie să schimbăm pentru calcularea produsului este ca variabila în care ținem produsul să ia valoarea 1 (elementul netru față de îmnulțire - adică orice număr înmulțit cu număr neutru este egal cu numărul) iar în loc de a aduna valoarea, o vom înmulți.

În C++ nu avem tip de dată boolean. Adică nu avem valoarea adevărat sau valoarea fals. În schimb avem 0 cu semnificația fals și orice alt număr are semnificația adevărat. Practic condiția while (număr != 0) putea fi scrisă while(număr). Din această cauză limbajul C++ este un pic mai dificil decât alte limbaje de programare la început. Dar dacă citim condiția: cât timp număr este diferit de 0, atunci putem înțelege mai ușor codul folosit.

În plus, în C++ putem face unele operații mai simplu. Operații ca sumă = sumă + rest. Ele pot fi scrise ca sumă += rest. Sau produs *= rest care este echivalentul la produs = produs * rest.


>

C
a
p
i
t
o
l
u
l

u
r
m
ă
t
o
r

>

Ți-a fost de ajutor ce am scris aici?
Hei, mersi de răspuns.