Se poate trece la capitolul următor cu tasta ► și se poate reveni la un capitol precedent cu tasta ◄

Media aritmetică a unui vector


<

C
a
p
i
t
o
l
u
l

a
n
t
e
r
i
o
r

<

Medie aritmetică a unui vector (șir) este o altă problemă elementară de programare. Rezolvarea ei cuprinde cunoașterea metodelor de a citi și a scrie variabile în consolă, de a putea lucra cu șiruri de elemente cât și puțină matematică elementară.

1. Abordare abstractă

Problema se rezolvă aflând lungimea șirului, aceasta dându-se de către utilizator. După care are loc citirea fiecărui element al vectorului ca apoi media să fie calculată și afișată.

2. Algoritm

Respectând ce am scris mai sus, algoritmul este:

- citește lungime șir

- pentru fiecare element de la poziția 1 la lungimea dată:

    - citește elementul șirului

- calculează media (adunând fiecare element al șirului și apoi suma este împărțită la numărul total de elemente)

- afișează media

 

3. Executare

Codul rezolvării problemei aflării medie aritmetice în limbajul de programare Pascal

vector reprezintă șiruri de numere (întregi), max_len lungimea sa iar medie este o variabilă folosită la calcularea mediei. Variabila k este folosită ca și contor pentru bucla FOR.

De observat și reținut că variabilele esențiale se vor inițializa cu o valoare neutră operațiilor în care sunt folosite. Cum aici avem de a face cu adunarea, 0 este valoarea căutată.

 

Pentru sugestii de probleme pe care aţi vrea să le vedeţi rezolvate, daţi un mesaj cu sugestii aici.


>

C
a
p
i
t
o
l
u
l

u
r
m
ă
t
o
r

>

Ți-a fost de ajutor ce am scris aici?
Hei, mersi de răspuns.