Se poate trece la capitolul următor cu tasta ► și se poate reveni la un capitol precedent cu tasta ◄

Opțiunile meniului


<

C
a
p
i
t
o
l
u
l

a
n
t
e
r
i
o
r

<

Multe din opțiunile meniurilor Borland Pascal au rămas de-a lungul timpul și în mediile mai noi, ca de exemplu în aplicațiile Windows așa că nu e nici complicat, nici mult de spus despre ele.

Meniul FILE

 Meniul FILE are opțiunile obișnuite de:

 • NEW - se deschide un fișier nou, gol;
 • OPEN - deschide un fișier existent;
 • SAVE - salvează fișierul curent;
 • SAVE AS.. - salvează fișierul curent cu posibilitatea de a îi da o nouă denumire;
 • CHANGE DIR - schimbă directorul de lucru;
 • PRINT - Meniul de tipărire pentru imprimantă;
 • PRINTER SETUP - Meniul de configurare a imprimantei;
 • DOS SHELL - redeschide consola de comandă;
 • EXIT - închide mediul de programare;

Meniul EDIT

 Meniul EDIT face referire la funcțiile de copiere de text. Avem:

 • UNDO - revine cu un pas în editarea textului;
 • REDO - reface un pas din editarea textului;
 • CUT - șterge textul selectat însă îl salvează în memorie;
 • COPY - salvează textul selectat în memorie;
 • PASTE - afișează textul din memorie începând de la poziția cursorului;
 • CLEAR - șterge textul selectat. Punct.
 • SHOW CLIPBOARD - afișează textul salvat în memorie într- fereastră nouă;

Meniul prezintă opțiunile care niciodată nu ar trebui să fie folosite accesându-l. Cel mai bine e să se știe pe de rost combinațiile de taste, iar asta e destul de simplu.

SHIFT + DELETE - șterge textul însă îl salvează în memorie; pe când CONTROL + DELETE doar îl șterge.

CONTROL + INSERT - doar îl copiază așa că, în combinațiile în care intră tasta CONTROL, avem extremele. Fie ștergere totală, fie copiere inofensivă.

SHIFT + INSERT afișează textul din memorie.

Altfel privit, cu SHIFT se fac operații de mutare a textului, iar cu CONTROL operații, după cum am zis, operații diametral opuse.

Meniul SEARCH

 Meniul SEARCH ascunde capacitățile de căutare și înlocuire a textului. Avem:

 • FIND - căutare;
 • REPLACE - înlocuire a textului;
 • SEARCH AGAIN - repetă căutarea cu termenii introduși în meniul FIND;
 • GO TO LINE NUMBER - mută cursorul pe linia care are numărul introdus. O funcție foarte utilă când codul sursă are peste 100 de linii;
 • SHOW LAST COMPILER ERROR - După compilarea programului, în cazul unei error, ea va fi afișată cu o bară roșie. Dacă mutăm cursorul de text, linia va fi ștearsă. Opțiunea aceasta o afișează din nou;
 • FIND ERROR - Este o opțiune destul de utilă. Afișează un meniu unde se poate introduce o adresă de memorie a unei instrucțiuni și ea va muta cursorul pe poziția instrucțiunii. Erorile la care se referă sunt cele primite la rularea aplicației. Însă de cele mai multe ori, dacă aplicația e rulată din Borland Pascal, cursorul oricum va fi mutat pe linia unde s-a produs eroarea.
 • FIND PROCEDURE - Caută implementarea unei proceduri, funcționează numai în tipul depanării;
 • OBJECTS - deschide o fereastră nouă ce prezintă obiectele folosite de program (programare orietantă obiect);
 • UNITS - deschide o feareastră în care sunt afișate toate UNIT-urile folosite de program;
 • GLOBALS - deschide o fereatră în care sunt afișatate toate funcțiile, procedurile și variabilele globale folosite;
 • SYMBOL - caută un simbol (numele unei funcții, proceduri sau variabile locale) și afișează, într-o fereastră nouă, liniile la care apare simbolul.

 

Meniul RUN

 Meniul RUN oferă:

 • RUN - lansează aplicația;
 • STEP OVER - sare peste un apel de funcție sau procedură în timpul depanării;
 • TRACE INTO - continuă depanarea intrând în funcția, procedura sau metoda care urmează să fie executată;
 • GO TO CURSOR - lansează aplicația și execută toate instrucțiunile până la cea unde se află cursorul text;
 • PROGRAM RESET - dacă programul este deja lansat, în curs de depanare, această opțiune devine disponibilă și ea repornește programul de la început;
 • PARAMETERS - printr-un meniu se vor putea introduce parametrii la lansarea aplicației;

Meniul DEBUG

 Meniul DEBUG conține:

 • BREAKPOINTS - lista de puncte de întrerupere a execuției;
 • CALL STACK - stiva de apeluri;
 • REGISTER -
 • WATCH - lista variabilelor urmărite în modul de depanare;
 • OUTPUT - deschide o fereastră unde sunt prezentate mesajele afișate de aplicație;
 • USER SCREEN - arată ecranul și ieșirile ultimei aplicații rulate;
 • EVALUATE/MODIFY:
 • ADD WATCH - adaugă o nouă variabilă de urmărit;
 • ADD BREAKPOINT - introduce un punct de întrerupere al execuției aplicației;

Meniul TOOLS

TOOLS:

 • MESSAGES -
 • GO TO NEXT -
 • GO TO PREVIOUS -
 • GREP
 • TURBO ASSEMBLER -
 • TURBO DEBUGGER -
 • TURBO PROFILER -

Meniul WINDOW

 În meniul WINDOW avem:

 • TILE - împarte ecranul la numărul de ferestre deschise și încearcă să le afișeze pe toate într-un ecran. Rezultatul merge... când sunt maxim două ferestre deschise;
 • CASCADE - afișează ferestrele în cascadă, suficient să se vadă titlul lor;
 • CLOSE ALL - închide toate ferestrele;
 • REFRESH DISPLAY - rescrie tot ecranul;
 • SIZE/MOVE - Schimbă modul ferestrei astfel ca ea să poată fi redimensionată (SHIFT + tastă direcțională) sau mutată (tastă direcțională);
 • ZOOM - maximizează ori o readuce la mărimea fereastra activă;
 • NEXT - afișează următoarea fereastră deschisă;
 • PREVIOUS - afișează fereastra deschisă anterior;
 • CLOSE - închide fereastra activă;

Meniul HELP

Meniul de ajutor conține:

 • CONTENTS - Meniul principal de ajutor;
 • INDEX - Prezintă lista aranjată alfabetic cu toate elementele despre care există articole în secțiunea de ajutor. De la nume de funcții la concepte de programare;
 • TOPIC SEARCH - Hmmm;
 • PREVIOUS TOPIC - Afișează pagina anterior accesată, dacă e cazul;
 • USING HELP - Ajutor despre folosirea ajutorului;
 • FILES... - registru cu fișierele de ajutor disponibile și locația lor;
 • COMPILER DIRECTIVES - Prezintă lista directivelor (opțiunilor disponibile) de compilare;
 • PROCEDURES AND FUNCTIONS - Lista tuturor funcțiilor și a procedurilor din BORLAND PASCAL aranjate în arhive alfabetice;
 • RESERVED WORDS - Lista cuvintelor rezervate în BORLAND PASCAL;
 • STANDARD UNITS - Lista UNIT-urilor prezente;
 • BORLAND PASCAL LANGUAGE - O prezentare asemănătoare cu ce am făcut în site;
 • ERROR  MESSAGES - Lista mesajelor de eroare, împărțită pe liste de câte o sută;
 • ABOUT ... - Informații despre versiunea curentă de BORLAND PASCAL.

>

C
a
p
i
t
o
l
u
l

u
r
m
ă
t
o
r

>

Ți-a fost de ajutor ce am scris aici?
Hei, mersi de răspuns.