Se poate trece la capitolul următor cu tasta ► și se poate reveni la un capitol precedent cu tasta ◄

Operații fundamentale și operatorii logici în C++


<

C
a
p
i
t
o
l
u
l

a
n
t
e
r
i
o
r

<

Operația de atribuire

Deja am avut de-a face cu operația de atribuire. Ea este dată în C++ de operatorul =. De asemenea putem face atriburi multiple într-o singură linie:

Atribuire multiplă

Operații aritmetice

Operațiile aritmetice sunt date de semnele lor specifice din matematică: +, -, * și /. Împărțirea ține cont de tipul operatorilor. Dacă avem două numere întregi, rezultatul va fi întreg și va reprezenta câtul împărțirii. Dacă operatorii sunt numere reale, atunci rezultatul va fi număr real. La fel și dacă doar unul dintre operatori e număr real. Rezultatul va fi de asemenea un număr real.

Altfel spus, acolo unde se poate face împărțirea reală, C++ o va face.

Revenind la numere întregi, operația complementară împărțirii, modulo, este realizată prin operatorul %.

În altă ordine de idei, C++ ne permite să facem atriburi scurte. Să luăm variabila nVal și următoarele cazuri:

  1. Vrem să incrementăm valoarea ei cu 1, adică nVal = nVal + 1; În C++ putem scrie doar nVal++;
  2. Vrem să decrementăm valoarea cu 1, adică nVal = nVal - 1; pe scurt putem scrie nVal--;
  3. Vrem să înmulțim valoarea cu 2, în loc de nVal = nVal  * 2; putem scrie nVal *= 2; La fel e pentru oricare altă operație similară cum e nVal += nValB care e echivalentul expresiei nVal = nVal + nValB;

Operatorii logici

Aceștia sunt:

AND - && De exemplu: if ( e_intreg(a) && a > 0 ) Dacă a este întreg ȘI mai mare decât 0

OR - || De exemplu: if ( a > 10 || a < 5 ) Dacă a este mai mare ca 10 sau mai mic decât 5

XOR - ^

NOT - ! De exemplu: if ( !e_intreg(a) ) Dacă a nu este întreg

egal - == De exemplu: if ( a == 0 ) | !MARE ATENȚIE! Dacă scriem if ( a = 0 ) aceasta înseamnă: 1. a ia valoarea 0; 2. Se verifică dacă valoarea lui a este adevărată (diferită de 0) sau falsă (egală cu 0). Un egal înseamnă atribuire, dublu egal înseamnă comparație.

diferite de - != De exemplu: if ( a != 1 ) Dacă valoarea lui a este diferită de 1;

mai mare, mai mare și egal: >, >=;

mai mic, mai mic și egal - <, <=


>

C
a
p
i
t
o
l
u
l

u
r
m
ă
t
o
r

>

Ți-a fost de ajutor ce am scris aici?
Hei, mersi de răspuns.