Se poate trece la capitolul următor cu tasta ► și se poate reveni la un capitol precedent cu tasta ◄

Bucle WHILE și REPEAT în Pascal


<

C
a
p
i
t
o
l
u
l

a
n
t
e
r
i
o
r

<

Există situații când nu putem să ciclăm un cod de un număr definit de ori, ci doar până la un anumit punct. De exemplu: să se citească un număr care să fie mai mare decât 100. Dacă utilizatorul introduce un număr corect de prima dată, nu e nevoie decât de o trecere prin bucla de citire. Altfel nu putem să-l limităm; poate să introducă de un infinit de ori alte numere invalide.

Utilizarea buclei WHILE

Bucla WHILE în PASCAL

Utilizarea buclei REPEAT

Buclar REPEAT în PASCAL

În cazul acesta codul pentru citire va fi executat cel puțin o dată iar verificarea va fi făcută după prima citire.

Un lucru important de (re)menționat pentru aceste tipuri de bucle este că variabilele care intră în formularea condiției trebuie modificate în instrucțiunile care se vor cicla. Altfel, o dată intrat în buclă, aceasta nu se va mai termina.


>

C
a
p
i
t
o
l
u
l

u
r
m
ă
t
o
r

>

Ți-a fost de ajutor ce am scris aici?
Hei, mersi de răspuns.