Se poate trece la capitolul următor cu tasta ► și se poate reveni la un capitol precedent cu tasta ◄

Bucla FOR în Pascal


<

C
a
p
i
t
o
l
u
l

a
n
t
e
r
i
o
r

<

UTILIZARE

FOR în Pascal

Instrucțiunea FOR se folosește de o variabila contor care primește pe rând valorile de la prima la ultima. În cazul acesta valorile au fost de la 1 la 10. Desigur, și aceste valori pot fi variabile la rândul lor ca în exemplul următor:

FOR în Pascal cu limite dinamice

Aici valoarea maximă depinde de la rulare la rulare. Însă în momentul în care începem bucla FOR știm cu exactitate ce valoarea are aceasta.


>

C
a
p
i
t
o
l
u
l

u
r
m
ă
t
o
r

>

Ți-a fost de ajutor ce am scris aici?
Hei, mersi de răspuns.