Se poate trece la capitolul următor cu tasta ► și se poate reveni la un capitol precedent cu tasta ◄

Operatia de atribuire din Pascal


<

C
a
p
i
t
o
l
u
l

a
n
t
e
r
i
o
r

<

Cea mai răspândită operație (pe lângă cea de cataractă - încerc să fiu amuzant) este operația de atribuire.

Declarare

Operația de atribuire a numerelor întregi și reale în limbajul de programare Pascal.

Pur și simplu folosim simbolul := urmat de valoarea pe care variabila o va lua. Același lucru pentru variabile de tip șir de caractere:

Operația de atribuire pentru șiruri de caractere în limbajul de programare Pascal.

Singura diferență e că șirul va fi pus între ghilimele simple.

Pentru mulțimi numerice:

Operația de atribuire pentru mulțimi numerice în limbajul de programare Pascal.

Mulțimile se folosesc tot de acelaș simbol. Pentru a defini mulțimea vidă folosim parantezele drepte []. Pentru a pune elemente în mulțime, pur și simplu le scriem ca o listă între cele două paranteze. Elementele, după cum se observă, pot fi puse în orice ordine atâta timp cât fac parte din mulțimea definită.

În schimb, pentru o mulțime de elemente oarecare:

Operația de atribuire pentru mulțimi definite de utilizator în limbajul de programare Pascal.

Aici se observa de ce cuvintele care constituie elementele mulțimii nu mai pot fi folosite cu alt scop: s-ar crea confuzie.


>

C
a
p
i
t
o
l
u
l

u
r
m
ă
t
o
r

>

Ți-a fost de ajutor ce am scris aici?
Hei, mersi de răspuns.