Se poate trece la capitolul următor cu tasta ► și se poate reveni la un capitol precedent cu tasta ◄

Cum putem defini tipuri de date în Pascal


<

C
a
p
i
t
o
l
u
l

a
n
t
e
r
i
o
r

<

Pentru a defini o structură de date personalizată:

Cum putem declara de tipuri de date definite de utilizatori în limbajul de programare Pascal

Declarearea tipurilor de date particularizate se face în segmentul TYPE care vine deasupra celui de VAR din considerente evidente (nu putem defini o variabilă de un tip scris de noi dacă nu e definit anterior) și folosește exact aceeași formulă de declarare a componentelor sale ca în cazul declarării variabilelor.

Apoi tipul de date definit de noi poate fi folosit ca și oricare altul (integer, real, string, etc.) de unul singur sau într-un(o) șir/matrice.


>

C
a
p
i
t
o
l
u
l

u
r
m
ă
t
o
r

>

Ți-a fost de ajutor ce am scris aici?
Hei, mersi de răspuns.