Se poate trece la capitolul următor cu tasta ► și se poate reveni la un capitol precedent cu tasta ◄

Cum putem defini variabile în Pascal


<

C
a
p
i
t
o
l
u
l

a
n
t
e
r
i
o
r

<

Tipurile de date fundamentale din Pascal sunt:

Cum definim variabile in Pascal

Putem declara variabile noi înainte de corpul programului principal. Aici doar le declarăm, dându-le un nume și un tip. Acestea NU SUNT INIȚIALIZATE!

Pentru a declara o variabilă, scriem cuvântul rezervat VAR după PROGRAM nume_program; și începem să scriem lista de variabile.

Prima dată scriem numele variabile, urmat de „:” și apoi de unul din cuvintele rezervate. Ca de exemplu: bool: boolean; Prin aceasta am declarat o variabilă a cărui nume este bool și care poate primi valori boolene.

Să vedem ce înseamnă fiecare tip de dată prezentat aici și care este domeniul său:

 • boolean: Reprezintă un tip de dată binar, format din cele două valori de adevăr: adevărat și fals. În engleză: true și false. În alte cuvinte bool poate avea valoarea fie true, fie false. Nimic altceva.
 • byte: Este un tip de număr întreg, deci nu are virgulă. Valorile sale pot merge de la 0 la 255. Adică 1 sau 43 sau 199. Dar nu 1.2.
 • shortint: E de asemenea un tip de dată întreg. De data asta cu semn. Valorile sale pot merge de la -128 la 127. 128 + 127 = 255. Exact câte valori are și byte.
 • word: Încă un tip de date întreg cu limite mai mari. De la 0 la 65536.
 • integer: Ca în cazul shortint, avem tot un tip de dată întreg, dar cu semn, cu valori între -32768 și 32767.
 • longint: Merge mai departe, dar tot ca numere întregi. Limitele sale sunt între -2 147 483 648 și 2 147 483 647. Da, 2 miliarde. Curios, dar nu avem un tip de dată echivalent, dar fără semn.
 • comp: Valori între -9.2e+18 și 9.2e+18. Toate sunt numere întregi.

Acuma trecem în domeniul numerelor reale. Sau, altfel spus, cele cu virgulă.

 • real: E un număr real, cu valori între 2.9E-39 și 1.7E+38.
 • single: Un tip de dată real, care vine cu 7 zecimale după virgulă. Valori între 1.5e-45 și 3.4e+38
 • double: Asemenea, dar cu 15 zecimale după virgulă. Are valori între 5.0e-324 și 1.7e+308
 • extended: Acest tip de date are o aproximație de 19 zecimale și valorile sale sunt între 3.4e-4932 și 1.1e+4932.

Și, la final, avem tipul de dată caracter și șir de caractere:

 • char: Reprezintă un caracter. De obicei literele sunt folosite precum a sau g sau H. 4 este de asemenea un caracter valid, însă, de exemplu, caracterul „4” este diferit de cifra 4.
 • string: Este un șir de caractere. Unul lung până la 255 de caractere.

Dacă vrem să declarăm mai multe variabile, dar de acelaș tip, tot ce trebuie să facem e să le scriem ca o listă, adică:

Definirea in Pascal a mai multor variabile de acelasi tip


>

C
a
p
i
t
o
l
u
l

u
r
m
ă
t
o
r

>

Ți-a fost de ajutor ce am scris aici?
Hei, mersi de răspuns.