Se poate trece la capitolul următor cu tasta ► și se poate reveni la un capitol precedent cu tasta ◄

Conversia unui număr din binar în octal


<

C
a
p
i
t
o
l
u
l

a
n
t
e
r
i
o
r

<

1. Algoritm

Conversia unui număr din binar în octal în Pascal

Conversia unui număr din binar în octal în Pascal

2. Discuție

Conversia din/în toate bazele de numerotare ce sunt puteri ale lui 2 sunt foarte ușoare. De ce? Fiindcă se poate face un dicționar cu valorile fiecărei cifre din baza mai mare și echivalentul din baza 2. La fel ca în cazul conversiei din binar în hexazecimal.

În cazul conversiei din octal în binar, tot de ce trebuie să avem grijă e ca lungimea totală a numărului binar să fie un multiplu de 3. De aceea avem liniile:

if length(binary) MOD 3 <> 0 then
        for i := 1 to 3 - length(binary) MOD 3 do binary := '0' + binary;>

C
a
p
i
t
o
l
u
l

u
r
m
ă
t
o
r

>

Ți-a fost de ajutor ce am scris aici?
Hei, mersi de răspuns.