Se poate trece la capitolul următor cu tasta ► și se poate reveni la un capitol precedent cu tasta ◄

Operații logice


<

C
a
p
i
t
o
l
u
l

a
n
t
e
r
i
o
r

<

Operațiile logice au un rol important în programare și sunt printre primele lucruri care se învață. Asta, da, se învață și se învață repede.

Ele, spre deosebire de operațiile matematice, au un domeniu mai restrâns. Spre deosebire de domeniul numeric, unde avem cifre de la 0 la 9, și numere cât încape, iar operații sunt iarăși o mulțime, operațiile logice au doar două valori [adevărat și fals] și patru operații: ȘI, SAU, Negarea, ORI. Pe engleză sună așa: AND, OR, NOT și XOR.

Operația logică ȘI, ca și adunarea, ia doi operanzi. Să vedem tabla operației ȘI:

 

Operatorul a (ăla din stânga) Operatorul b (ăla din dreapta) [a ȘI b]
Adevărat Adevărat Adevărat
Adevărat Fals Fals
Fals Adevărat Fals
Fals Fals Fals

 E destul de simplu. Rezultat mereu e fals dacă cel puțin un operand e și el de valoare fals. La fel ca adunarea, pot exista mai mult de doi operanzi. Dacă unul (sau mai mulți e fals) rezultatul e mereu fals.

 

Operația SAU:

Operatorul a (ăla din stânga) Operatorul b (ăla din dreapta) [a SAU b]
Adevărat Adevărat Adevărat
Adevărat Fals Adevărat
Fals Adevărat Adevărat
Fals Fals Fals

Aici lucrurile sunt invers. Dacă un operand e adevărat, rezultat e mereu adevărat. Singura posibilitate ca rezultatul să fie fals, e doar în situația când toți operanzii au valoarea 0 (sau fals).

 

Operația de negare. E simplă căci lucrează cu un singur operator și tot ce face e să-i schimbe valoarea. Dacă a e Adevărat atunci |a e Fals. Și invers.

 

Operația ORI e la fel ca SAU, doar mai exclusivistă. De unde și denumirea de XOR: Exclusive OR.

Operatorul a (ăla din stânga) Operatorul b (ăla din dreapta) [a ORI b]
Adevărat Adevărat Fals
Adevărat Fals Adevărat
Fals Adevărat Adevărat
Fals Fals Fals

Adică, ori una e adevărată, ori alta. Nu toate deodată. Ce mă-sa? Dacă toate valorile operanzilor sunt false, nu ai ce-i face, rezultatul tot fals e.


>

C
a
p
i
t
o
l
u
l

u
r
m
ă
t
o
r

>

Ți-a fost de ajutor ce am scris aici?
Hei, mersi de răspuns.